Vinterbetjening af stier.

Salt til stier der er undtaget fra vintervedligeholdelse.

Teknik og Miljøudvalget i Skive Kommune vedtog på udvalgsmødet d. 5. februar 2019 at der fra vintersæsonen 2019-2020 skulle tilbydes interesserede grundejere ved stier, der ikke vinterbetjenes, at der fra Entreprenørgården kan leveres en mindre portion vejsalt til anvendelse ved udstrøning på disse stier.

Salt kan til dette formål rekvireres ved henvendelse til Entreprenørgården på telf. nr. 9915 3700.

Såfremt man ønsker at benytte sig af dette tilbud, henledes opmærksomheden på, at hele stien bør saltes, da pletsaltning kan give anledning til farlige situationer.

På dette link Klik her.– kan du se hvilke stier, der ikke udføres vintervedligeholdelse på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *