Del af Hostrupvej i Lem står for en renovering af både fortov og kantsten.

Del af Hostrupvej i Lem står for en renovering af både fortov og kantsten, som sættes i gang af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården.

Fortovsfliserne vil blive udskiftet med nye fliser af samme type som de eksisterende.

Information til beboerne.

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via e-boks.

Beboerne opfordres her til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Informationen findes i linkboksen nedenfor.

Tag hensyn til hinanden

Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

Det vil stadig muligt at køre, cykle og gå, mens arbejdet står på, men trafikanter opfordres til at vise hensyn til hinanden.

Fortovsarbejdet påbegyndes i uge 19 og forventes afsluttet i uge 25. Der vil i løbet af 2019 blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

Information : Klik her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *